ONVRIJWILLIGE ADMINISTRATIE

Van onvrijwillige administratie is sprake wanneer niet het bedrijf beslist om in administratie te gaan, maar de schuldeisers. Dit gebeurt meestal nadat een bedrijf zijn schulden niet heeft terugbetaald.

Het proces is als volgt:

1. Schuldeisers vragen een bevel tot liquidatie

Beveiligde schuldeisers dienen een verzoek tot liquidatie van het bedrijf in bij de desbetreffende rechtbank. De schuldeisers moeten bewijzen dat het bedrijf niet heeft voldaan aan betalingsverzoeken.

2. De rechtbank wijst een bewindvoerder aan

Terwijl de ‘liquidatieverzoek’ in behandeling is, benoemt de rechtbank een bewindvoerder. Vaak zullen schuldeisers een bewindvoerder kiezen en vervolgens bij de rechtbank toestemming vragen om hen te benoemen. Door de benoeming wordt elke gerechtelijke procedure tegen het bedrijf onmiddellijk stopgezet.

3. Bedrijfsactiva worden verkocht

De voorlopige curator zal alle activa van het bedrijf ‘inventariseren’. Dit kunnen eigendommen, eigendommen en voertuigen zijn. Daarna worden deze activa verkocht, wat betekent dat ze in vloeibare vorm zijn omgezet.

4. Schulden worden betaald

Schuldeisers worden terugbetaald uit de opbrengst van de verkoop van de activa. Het bedrijf wordt opgeheven en houdt daarmee op te bestaan.

Van der Gaag Administratiekantoor

About the author